لوسترسرامیکی برنزی ۶ شاخه طرح ایتالیا رنگ سبز

لوسترسرامیکی برنزی ۶ شاخه طرح ایتالیا رنگ سبز

لوسترسرامیکی برنزی ۶ شاخه طرح ایتالیا رنگ سبز

دسته بندی : لوستر بزرگ

لوسترسرامیکی برنزی ۶ شاخه طرح ایتالیا رنگ سبز ارتفاع این لوستر از ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر قابل تنظیم است عرض 72 سانتی متر جنس قطعات فلزی تماما برنج و زنبق و سرتاج و درب طوق از قطعات چینی