لوستر آویز مدرن ستین

لوستر آویز مدرن ستین

لوستر آویز مدرن ستین

دسته بندی : چراغ آویز مدرن

لوستر آویز مدرن ستین جنس صفحه محصول از پروفیل آبکاری شده درجه یک و ضخیم و کریستال های محصول از نوع درجه یک، ارتفاع 50سانتیمتر