لوستر ال بازو بسته

لوستر ال بازو بسته

لوستر ال بازو بسته

دسته بندی : لوستر آویزی

لوستر ال بازو بسته جنس پروفیل فلز و آبکاری از نوع فورتیک جنس سرپیچ ها باکالیت و نوع آن معمولی ( E27 )