لوستر بزرگ کریستالی ساغر

لوستر بزرگ کریستالی ساغر

لوستر بزرگ کریستالی ساغر

دسته بندی : لوستر بزرگ

لوستر بزرگ کریستالی ساغر قابل طراحی در ارتفاع مختلف در دو جنس برنزی و آهنی کریستال چینی قابلیت سفارش لامپ با سرپیچ معمولی(E27) و سرپیچ شمعی(E14)