لوستر مدرن مکعبی

لوستر مدرن مکعبی

لوستر مدرن مکعبی

دسته بندی : لوستر مدرن

لوستر مدرن مکعبی رنگ بدنه مشکی جنس بدنه فلزی 3 عدد سرپیچ معمولی قابلیت تنظیم ارتفاع، ارتفاع سیم 1 متر، شکل کفه: کفه خطی, کفه گرد