لوستر پروفیلی دورینگ

لوستر پروفیلی دورینگ

لوستر پروفیلی دورینگ

دسته بندی : لوستر آویزی

لوستر پروفیلی دورینگ ارتفاع قابل تنظیم از ارتفاع 60 سانتی متر الی 80 بدنه از جنس زاماک و حباب ها شیشه ای آبکاری فورتیک