لوستر کریستالی واران

لوستر کریستالی واران

لوستر کریستالی واران

دسته بندی : لوستر بزرگ

لوستر کریستالی واران سینی استیل بالای محصول 60 سانتیمتر ارتفاع در حدود 120 سانتیمتر، محدوده روشنایی در حدود 40 متر مربع