لوستر 6 شاخه گلوریا برنزی زیتونی

لوستر 6 شاخه گلوریا برنزی زیتونی

لوستر 6 شاخه گلوریا برنزی زیتونی

دسته بندی : لوستر بزرگ

لوستر 6 شاخه گلوریا برنزی زیتونی جنس بدنه برنز قابل سفارش در تعداد شاخه های بالاتر